sigla Centrul de Control al Anticoagularii Orale
Cabinetul din Policlinica MedPlus, tel: 021.434.02.20
Dr. Catalina Diaconu, Tel: 0721.635.653
Dr. Octavian Pirvu. Tel: 0722.348.376

Despre noi

Prezentarea Centrului

Centrul de Control al Anticoagulării Orale (CCAO) a fost înfiinţat iniţial ca infrastructură pentru proiecte de cercetare în domeniul simulării computerizate a proceselor de anticoagulare orală cu produşi cumarinici iar ulterior a devenit primul centru specializat de control al tratamentului anticoagulant oral din România care utilizează bază de date şi programe de calculator pentru simularea anticoagulării orale.

Organizat complet în iunie 2005 în cadrul Ambulatorului Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, şi apoi desprins din acesta, serviciul funcţionează în prezent şi în Centrul Medical MED PLUS din Bucureşti şi este deservit de medici cu experinţă în conducerea tratamentului anticoagulant oral.

Centrul de control al anticoagulării orale MED PLUS presupune luarea pacienţilor în evidenţă şi supravegherea anticoagulării aşa cum este dorită de medicul curant al acestora sau de alţi medici specialişti. Pacientul aflat în controlul acestui Centru comunică direct, prin telefon, e-mail sau fax la intervale prestabilite de timp valorile coagulogramelor efectuate în diferite laboratoare din Bucureşti şi din ţară (la alegerea pacientului) şi primesc imediat sau la scurt interval de timp răspuns privind noua schemă de anticoagulare orală.

Acest serviciu permite pacienţilor o mobilitate crescută, lipsa nevoii de deplasare la medic pentru stabilirea dozelor, supraveghere atentă a complianţei la tratament, asistenţă medicală pentru controlul coagulării perioperator sau în caz de accidente hemoragice.

Beneficiile majore le au pacienţii vârstnici, greu deplasabili, mai puţin cooperanţi precum şi cei la care în mod uzual nu se reuşeşte obţinerea unei anticoagulări stabile în timp din diferite cauze.

Utilizând programe speciale de simulare a anticoagulării pe calculator, Centrul poate prescrie doza optimă de cumarinice în timp mai scurt decât prin controlul uzual şi poate permite, în unele cazuri, intervale mai lungi de verificare a coagulării.

De serviciile Centrului pot beneficia pacienţi rezidenţi în România sau în altă ţară, indiferent de domiciliul acestora, graţie posibilităţilor multiple de comunicare cu Centrul. Centrul, prin serviciile sale, vine în ajutorul tuturor medicilor care au în supraveghere pacienţi anticoagulaţi oral pe termen lung sau mediu, furnizându-le periodic, la cererea acestora, rapoarte privind nivelul anticoagulării la pacienţii respectivi.

În acest fel Centrul colaborează cu medici de familie, specialişti cardiologi, neurologi, ortopezi, chirurgi, oncologi şi de alte specialităţi în beneficiul pacienţior acestora.

In viitor prevedem extinderea activităţii pentru pacienţii aflaţi în zonele rurale, cu acces dificil la medic sau la laboratoare. De asemenea, va încuraja achiziţionarea de către pacienţi a aparatelor de autotestare a INR din sângele capilar integral (ex. CoaguCheck, Roche Diagnostics) şi va oferi consultanţă gratuită pentru utilizarea acestora de către pacienţii înşişi sau de aparţinătorii lor. Centrul îşi propune să instruiască gratuit persoanele care pot să îşi autotesteze INR în scopul de a-şi ajusta singure dozele de anticoagulant oral şi să apeleze la medic doar în situaţiile neobişnuite.

Controlul anticoagulării este asigurat de Dr. Octavian Pirvu, specialist cardiolog, medic primar boli interne.

Tipul de supraveghere a pacienţilor: control telefonic sau schimb de date cu pacientul; este posibilă şi vizita directă a pacientului la cabinet.

Număr de pacienţi aflaţi în supraveghere la 1 ianuarie 2006: 105

Număr de pacienţi supravegheaţi până la această dată (din mai 2005): 129

Aria de acoperire: oriunde în ţară