sigla Centrul de Control al Anticoagularii Orale
Cabinetul din Policlinica MedPlus, tel: 021.434.02.20
Dr. Catalina Diaconu, Tel: 0721.635.653
Dr. Octavian Pirvu. Tel: 0722.348.376

Informaţii pentru medici

Indiferent de specialitatea dvs., dacă doriţi să colaboraţi cu Centrul de Control al Anticoagulării Orale în scopul unui control optim al tratamentului anticoagulant oral al pacienţilor dvs., procedaţi în felul următor:

 1. Obţineţi Biletul de Trimitere şi Solicitarea scrisă (pentru pacient); aveţi nevoie de câte un Bilet de Trimitere şi câte Solicitare pentru fiecare pacient:
  • sunaţi Centrul: (021) 434 0220 şi solicitaţi să vi se expedieze un număr de exemplare din fiecare document, sau
  • descărcaţi formularele direct de pe acest site
 2. Completaţi `Biletul de Trimitere' cu cât mai multe date; lăsaţi spaţii libere în cazul datelor necunoscute. Datele de identitate şi de contact ale pacientului sunt strict necesare. Menţionaţi dacă doriţi să primiţi un raport cu starea anticoagulării pacientului dvs. şi modalitatea prin care acesta să vă fie trimis. La sfârşit, semnaţi şi parafaţi biletul. Completaţi schema actuală de anticoagulare orală a pacientului (adică cea sub care se află pacientul dvs. în acest moment).
 3. Inmânaţi pacientului dvs. `solicitarea pacientului' rugându-l să o citească atent şi, dacă este de acord cu `termenii şi condiţiile' de participare să o semneze, să o dateze şi apoi să o expedieze către Centru.
 4. `Biletul de trimitere' şi `solicitarea pacientului', completate, pot ajunge la centru prin intermediul pacientului sau trimise de dvs sau de pacient prin fax, poştă sau e-mail (la adresa menţionată pe antetul documentelor).
 5. În câteva zile de la primirea şi înregistrarea biletului de trimitere la centru, medicul acestuia va contacta pacientul la adresa menţionată, preluând controlul supravegherii stabilind următoarele date de contact şi de recoltare a INR.. Dvs. veţi fi informat în mod regulat, la intervalele pentru care aţi optat, privind starea anticoagulării pacientului dvs. In acest fel vă degrevaţi de o activitate laborioasă şi asiguraţi pacienţilor dvs. un serviciu specializat şi de calitate.

Pacienţii pot efectua coagulograma (INR) la oricare Laborator doresc (preferabil la unul serios, cu număr mare de determinări şi cu control extern de calitate) acest lucru permiţând pacientului o mobilitate crescută (poate efectua INR la laboratoarele din localităţile unde se deplasează sau la cele apropiate de domiciliul său) şi asigurând, în acest fel o complianţă crescută la tratament a pacienţilor.

Pacienţii pot comunica rezultatul INR medicului Centrului prin vizita la cabinet, prin contact telefonic, fax sau e-mail către acesta.

Deplasarea pacientului la Centrul de Control al Anticoagulării Orale nu este necesară acest lucru fiind deoasebit de util pentru pacienţii greu deplasabili sau nedeplasabili (sechelari de accidente vasculare cerebrale, invalizi, bătrâni, cu domiciliul în zone rurale depărtate sau aflaţi la distanţă de Centru). De asemenea, acest mod de supraveghere permite controlul anticoagulării orale chiar şi atunci când pacientul pleacă din Bucureşti (concedii, vacanţe de vară, deplasări de serviciu, plecări în străinătate etc) nemaifiind nevoie să amâne determinarea INR şi consultarea medicului din aceste motive. Experienţa de până acum a Centrului a arătat o complianţă crescută la supraveghere şi la tratament chiar a pacienţilor cu întârzieri mari în măsurarea INR anterior preluării de către Centru.

Ca urmare a supravegherii active efectuate de centrul nostru, tocmai pacienţii puţin complianţi la controlul coagulări şi la tratamentul anticoagulant beneficiază cel mai mult de serviciile acestu Centru.

Deoarece supravegherea anticoagulării presupune mai mult decât schimabrea eventuală a dozelor de anticoagulant oral în funcţie de INR (a se vedea Modul de funcţionare al Centrului de Control al Anticoagulării Orale Med Plus), Centrul nu percepe tarife per consultaţie ci abonamente pentru perioada în care pacientul se află în supravegherea sa. Primele 3 consultaţii (directe, telefonice sau prin e-mail) sunt gratuite; ulterior supravegherea poate continua numai după achitarea unor abonamente (pentru informaţii privind taxele şi modul lor de achitare: Tel (021) 434 0220 sau 0722 348 376 sau clic pe Tarife.

Important:

 1. Centrul nu se ocupă decât de controlul tratamentului anticoagulant oral la pacienţii dvs. care rămân astfel, în continuare, în supravegherea dvs sau a specialiştilor cu care colaboraţi
 2. Centrul supraveghează acest tratament dar nu indică acest tratament şi nici nu stabileşte tipul de anticoagulant oral, nivelul ţintă de anticoagulare şi durata anticoagulării care vor fi opţiunea dvs.
 3. Centrul nu va folosi datele medicale şi personale ale pacienţilor dvs. decât în scopuri statistice şi va păstra confidenţialitatea acestor date.