sigla Centrul de Control al Anticoagularii Orale
Cabinetul din Policlinica MedPlus, tel: 021.434.02.20
Dr. Catalina Diaconu, Tel: 0721.635.653
Dr. Octavian Pirvu. Tel: 0722.348.376

Termeni şi condiţii

Condiţii de supraveghere a tratamentului anticoagulant oral în Centrul de Control al Anticoagulării Orale MED PLUS
 1. Centrul de Control al Anticoagulării Orale MED PLUS (denumit în continuare Centru), prin medicii săi, oferă servicii de supraveghere activă a tratamentului anticoagulant oral la indicaţia medicului curant al pacientului.
 2. Medicul curant al pacientului poate fi medicul său de familie sau oricare alt specialist care, conform avizelor de liberă practică medicală, are dreptul de a indica acest tratament.
 3. Serviciile oferite de Centru sunt:
  • stabileşte doza necesară de anticoagulant oral în funcţie de valorile coagulogramelor cu scopul de a menţine aceste valori în limitele indicate de medicul curant
  • stabileşte intervalul de timp dintre verificările coagulării; centrul efectuează această activitate în conformitate cu ghidurile de practică medicale în vigoare la acea dată.
  • supraveghează activ apariţia unor evenimente adverse legate de tratamentul anticoagulant oral
  • stabileşte, în măsura posibilului, cauzele unor variaţii semnificative ale coagulării la un anumit pacient, cu ajutorul unor programe de calculator.
  • oferă consultanţă altor medici privind conducerea tratamentului anticoagulant periprocedural (intervenţii stomatologice, chirurgicale), în caz de sarcină, naştere şi lăuzie sau după evenimente hemoragice
  • informează medicul curant al pacientului (la cererea acestuia) despre starea anticoagulării orale şi evenimente apărute pe diferite intervale de timp.
 4. Obligaţiile şi drepturile Centrului:
  • răspunde din punct de vedere medical pentru decizia de modificare a regimului de anticoagulare orală.
  • avizează pacientul în caz de omitere de către acesta a determinării coagulogramei sau în cazul existenţei unor valori de alarmă ale INR
  • instruieşte pacientul despre beneficiile şi riscurile anticoagulării orale.

Centrul nu se ocupă cu:

 • indicarea tratamentului anticoagulant; indicaţia de tratament anticoagulant, durata acestuia, tipul preparatului, nivelul optim de anticoagulare şi eventuala asociere cu antiagregante plachetare aparţine exclusiv medicului trimiţator (din specialitatea respectivă). Centrul doar supraveghează respectarea acestuia în limitele dorite de către medicul trimiţător şi îl informează pe acesta despre rezultatele obţinute.
 • supravegherea medicală a afecţiunilor pacientului; consultaţiile solicitate de pacient sau de medicul Centrului se referă strict la procesul de anticoagulare; Centrul nu intervine în nici un fel în schema terapeutică asociată tratamentului anticoagulant şi nu se opune nici unei noi indicaţii de tratament efectuate de către medicul curant al pacientului
 • asistenţa medicală în caz de complicaţii hemoragice sau tromboembolice, în aceste cazuri pacientul fiind îndrumat de urgenţă către serviciile spitaliceşti corespunzătoare
 • efectuarea coagulogramelor la pacienţii supravegheaţi, acest serviciu fiind apanajul laboratoarelor specializate cu care Centrul poate colabora

Răspunderea medicală a medicilor din Centru se limitează numai la obţinerea nivelelor de anticoagulare solicitate de medicul trimiţător.

Centrul nu răspunde de:

 • corectitudinea determinării coagulogramei; deciziile luate de CCAO sunt luate sub rezerva corectitudinii efectuării acestor teste şi a raportării lor către Centru;
 • corectitudinea indicaţiei de anticoagulare orală, indicaţie care aparţine în exclusivitate medicului trimiţător;
 • consecinţele care decurg din decizii luate în baza unor rezultate greşit comunicate de către pacient sau eronate.
 • apariţia evenimentelor hemoragice sau embolice survenite în următoarele cazuri:
  • pacienţi la care deciziile de modificare a schemei de anticoagulare se dovedesc corecte iar schema a fost urmată întocmai de către pacient
  • existenţa unor afecţiuni care predispun la aceste evenimente dar care rămân necunoscute pacientului sau/şi medicului său.
  • nivel dorit de anticoagulare orală
  • nerespectarea de către pacient a schemelor recomandate de Centru
  • nerespectarea orarului efectuării coagulogramelor si vizitelor recomandate de Centru
  • modificarea schemelor de anticoagulare orală de către alt medic din afara CCAO
  • lipsa contactării pacientului mai mult de 10 zile de la ultimul termen de efectuare a coagulogramei; se poate relua supravegherea în aceste cazuri numai la solicitarea pacientului sau a medicului trimiţător
Responsabilitatea medicală a Centrului privind supravegherea anticoagulării orale încetează de la ultimul control al pacientului în cazul în care acesta refuză să mai fie supravegheat de către Centru şi în cazul supravegherii pe o durată mai scurtă decât intervalul de timp dintre 3 controale succesive.

Responsabilitatea medicală a Centrului privind supravegherea anticoagulării orale este judecată de organele competente potrivit legilor în vigoare la această dată.

Pacientul are următoarele obligaţii:

 • să efectueze coagulograma (INR) şi să comunice în timp util Centrului valorile acesteia împreuna cu data şi ora la care proba de sânge a fost recoltată.
 • să urmeze întocmai schema de tratament anticoagulant oral recomandată de medicii Centrului
 • să noteze şi să comunice orice modificare a tratamentului de fond efectuată cu sau fără avizul vreunui medic
 • să comunice urgent apariţia oricărui eveniment nedorit posibil în legătură cu anticoagularea orală

Pacientul are următoarele drepturi:

 • să renunţe în orice moment la serviciile Centrului cu obligaţia să anunţe acesta până la următoarea vizită planificată. Acest lucru nu va împieta în nici un fel relaţia ulterioară a sa cu medicul respectiv şi cu Centrul.
 • să ceară informaţii suplimentare despre eficienţa tratamentului său anticoagulant oricând pe durata supravegherii.
 • să se consulte cu medicul care se ocupă de anticoagularea sa ori de câte ori constată un eveniment nedorit posibil legat de tratamentul anticoagulant.

Pacientul poate contacta medicul care îi supraveghează anticoagularea orală în următoarele moduri: direct la Cabinet, telefonic (ambele în timpul programului de activitate a Centrului), prin fax sau e-mail, prin pagină de web (internet) (atunci când acest serviciu este disponibil).

Durata supravegherii pacientului este cea indicată de medicul să curant sau cea dorită de către pacient.

Intervalul la care pacientul efectuează determinările coagulogramei sunt stabilite de către Centru şi în mod individual, maximum 1 lună calendaristică.

Orice pacient indiferent de domiciliu sau tip de afecţiune poate beneficia de serviciile Centrului. Serviciile Centrului pot continua în cazul schimbării temporare sau definitive a rezidenţei pacienţilor dacă se respectă celelalte condiţii.

Tarife.

 • Serviciile oferite de Centru nu includ efectuarea coagulogramei iar tariful nu include costul efectuarii coagulogramei.
 • Consultaţia pacientului pentru controlul anticoagulării orale este inclusa in abonamentul serviciilor prestate.
 • Pacientul nu are alte obligaţii financiare faţă de Centru în afara contravalorii serviciilor medicale primite exprimate prin tarifele anunţate de Centru.
 • Achitarea tarifelor corespunzătoare perioadei de supraveghere se face în avans; pentru supraveghere de 1 an se permite plata trimestrială în avans.
 • Tarifele rămân nemodificate până la expirarea perioadei de timp în care pacientul beneficiază de aceste servicii.
 • Primele 3 consultaţii pentru modificarea schemei de anticoagulant oral de la momentul înscrierii pacientului (exclusiv vizita de luare în evidenţă) sunt gratuite; după a 3-a vizită, Centrul îşi rezervă dreptul de a întrerupe supravegherea anticoagulării orale la pacientul care nu achită tariful corespunzător serviciilor medicale pentru care a optat până la data următoarei vizite programate. In acest scop, Centrul va aviza pacietul în timp util.
 • In cazul în care pacientul solicită retragerea din supravegherea Centrului, în cazul decesului acestuia sau al schimbării indicaţiei de anticoagulare de către medicul său curant pacientul poate solicita returnarea sumei de bani aferentă vizitelor neefectuate atunci când aceasta a fost plătită în avans către Centru dar nu poate primi mai mult de 50% din suma plătită iniţial şi cu conditia ca perioada in care a fost supravegheat a fost mai mica de jumatate decat cea pentru care a fost achitat abonamemntul.


(c) 2006 Octavian Pirvu